Telemetria i Control Remot

Telemetria i Control RemotNADIR realitza integracions de la seva plataforma "SOLTOK" pel desenvolupament i la implantació de solucions a mida de control remot i telemetria. La plataforma suporta diferents dispositius mòbils com ara mòdems, routers o PDA's i utilitza qualsevol mitjà de comunicació disponible com són: GRPS, UMTS, WI-FI o TETRA

2012 © Nadir Software Solutions S.L.

Wednesday the 21st.
Pwd by Coupons for Hostgator