Consultoria

Les organitzacions necessiten informació oportuna, precisa, processable i segura per prendre les millors decisions i per garantir que la informació sigui accessible amb independència d'on estigui ubicada la font. La informàtica mòbil té el potencial de revolucionar els processos de negoci, ja que possibilita l’accés a la informació crítica del negoci des de qualsevol lloc i en qualsevol moment

Des d'aquest punt de vista, NADIR ofereix el servei de consultoria tecnològica per a empreses que no disposin d’enginyeria pròpia i necessiten solucions de mobilitat, desenvolupant aplicacions de gestió, control de flotes y navegació per a dispositius mòbils (telèfons, PDAs, PDAs industrial, etc.) integrades amb els ERPs de les empreses i que utilitzin tecnologies de comunicacions mòbils (GPRS, UMTS, WI-FI, TETRA)

2012 © Nadir Software Solutions S.L.

Monday the 24th.
Pwd by Coupons for Hostgator